Комплект Ревацил+Реватоп
30-60 куб. м - за 2 месеца; 60-90 куб. м - за 1 месец


Комплект Ревацил+Реватоп+РеваАкт
18 - 30 куб. м за 1 месец


Берлинг'О 2-4
Комплект за 12 седмици


Берлинг'О 5-8
Комплект за 12 седмици


Берлинг'О 9-15
Комплект за 12 седмици


Revacil SPA
Комплект за джакузи

Безхлорни препарати

 

Цени с ДДС:

2 туби по 5 л - .117,60 лв

1 туба от 5 л - 66,00 лв

 

Разрешение за пускане на пазара на биоцид

№1620-1/02.04.2014г.