Комплект Ревацил+Реватоп
30-60 куб. м - за 2 месеца; 60-90 куб. м - за 1 месец


Комплект Ревацил+Реватоп+РеваАкт
18 - 30 куб. м за 1 месец


Берлинг'О 2-4
Комплект за 12 седмици


Берлинг'О 5-8
Комплект за 12 седмици


Берлинг'О 9-15
Комплект за 12 седмици


Revacil SPA
Комплект за джакузи

Спа

 

 

Комплектът съдържа:

  • 1 бутилка от 1 литър Ревацил
  • 2 бутилки от 1 литър Бустер
  • 1 бутилка от 1 литър Контрол на водната линия
  • 1 опаковка 25 броя лакмуси
  • дозаторна капачка
  •  Ръководство за ползване


Цена с ДДС:

 114,00 лв

 

Разрешение за пускане на пазара на биоцид

№1619-1/02.04.2014г.

Ръководство за ползване