Комплект Ревацил+Реватоп
30-60 куб. м - за 2 месеца; 60-90 куб. м - за 1 месец


Комплект Ревацил+Реватоп+РеваАкт
18 - 30 куб. м за 1 месец


Берлинг'О 2-4
Комплект за 12 седмици


Берлинг'О 5-8
Комплект за 12 седмици


Берлинг'О 9-15
Комплект за 12 седмици


Revacil SPA
Комплект за джакузи

Хлорни препарати

БЪРЗО ХЛОРИРАНЕ

При пълнене на басейна, шоково хлориране и периодично третиране

 

КЛОДАН 60  - бързоразтворими гранули

Дозиране:

-          при пълнене на басейна: 1500 г на 100 куб.м вода

-          за шоково хлориране: 700 г на 100 куб.м вода

-          за периодично третиране: 80 г на 100 куб.м вода за 0,5 ppm недостигащ хлор.

 

Поставя се директно в скимера. При липса на такъв, препарата се разтваря предварително в чист съд след което се изсипва в басейна.

 

Одобрен за употреба в Р.България от Министерство на здравеопазването със Санитарно разрешително Номер 0609 - 1 / 11.03.2008

 

Цени с ДДС:

3 кг - 37,80 лв

5 кг - 57,00 лв

10 кг -102,00 лв

25 кг -225,00 лв