Комплект Ревацил+Реватоп
30-60 куб. м - за 2 месеца; 60-90 куб. м - за 1 месец


Комплект Ревацил+Реватоп+РеваАкт
18 - 30 куб. м за 1 месец


Берлинг'О 2-4
Комплект за 12 седмици


Берлинг'О 5-8
Комплект за 12 седмици


Берлинг'О 9-15
Комплект за 12 седмици


Revacil SPA
Комплект за джакузи

Хлорни препарати

Корекция на рН на водата

-          рН определя дали водата е киселинна или алкална

-          следете редовно с контролен тестер стойностите на рН. Те трябва да са в границите от 7,2 и 7,6

-          корекциятя на рН се извършва преди да се пристъпи към дезинфекция на водата.

 

„рН минус”  - понижава рН на водата

Дозиране:

-          Ако рН е между 8,2 и 7,4 за да намаляване с 0,1 дозата е 300 г на 100 куб.м вода;

-          Ако рН е над 8,2 за да намаляване с 0,1 дозата е 1000 г на 100 куб.м.

 

Поставя се директно във водата на басейна .

 

 

„рН плюс”  - повишава  рН на водата

Дозиране : 100 г на 100 куб.м вода за повишаване на рН с 0,2

 

 

Поставя се директно във водата на басейна.

 

Цени с ДДС:

ph ПЛЮС 5 кг  - 30,00 лв

ph МИНУС 5 кг - 30,00 лв