Контрол на водната линия

Контрол на водната линия

Предотвратява образуването на мазни наслагвания и други (котлен камък, метали...) около водната линия.

Цена с ДДС:

 1 л - 26,40 лв

 

Разрешение за пускане на пазара на биоцид

№1619-1/02.04.2014г.