Revacil SPA

Комплектът съдържа:

  • 1 бутилка от 1 литър Ревацил
  • 2 бутилки от 1 литър Бустер
  • 1 бутилка от 1 литър Контрол на водната линия
  • 1 опаковка 25 броя лакмуси
  • дозаторна капачка
  •  Ръководство за ползване


Цена с ДДС:

 114,00 лв

 

Разрешение за пускане на пазара на биоцид

№1619-1/02.04.2014г.