Ревацил

Ревацил SANITIZING

Дезинфектант на базата на 10% полихексаметилен бигуанид, без съдържание на хлор.

Цена с ДДС:

 1 л - 39,60 лв

 

Разрешение за пускане на пазара на биоцид

№1619-1/02.04.2014г.