Бустер

Препарат от серията за безхлорно третиране на водатата във Вашия СПА.

Използва се за шокова и превантивна дезифнекция

Цена с ДДС:

 1 л - 23,40 лв

 

Разрешение за пускане на пазара на биоцид

№1619-1/02.04.2014г.