Top 3

Мощен алгицид. Използва се в комбинация с хлорен дезинфектант.

Цена с ДДС:

 1 л - 16,20 лв

 5 л - 51,00 лв