Комплект за малък басейн - от 3 до 20 куб.м

Комплектът съдържа плаващ дозатор и комбинирани хлорни таблети (25 бр.). Подходящ е за продължително третиране на вода в малки плувни басейни със или без филтрираща система.

 

 

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Поставете таблетите в плаващия дозатор и го поставете в басейна поне 12 часа преди началото на къпането, като спазвате следните дози:

Диаметър на басейна                              Обем на басейна                                Брой таблети

            (м)                                                 (куб.м)

  •     3,05                                                                             3/4                                                                          1   
  •     3,66                                                                             5/7                                                                          2
  •     4,57                                                                             10/14                                                                      4
  •     5,49                                                                             15/20                                                                      7

 

Оставете плаващия дозатор непрекъснато в басейна с изключение на времето през което се къпете. Когато таблетите се разтворят напълно ги заменете със същия брой нови таблети.

Редовно измервайте pH на водата и съдържанието на хлор /с тест или лакмуси/, а при необходимост регулирайте получените резултати.

 

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:
-Да се съхранява на места недостъпни за деца
-При попадане в очите незабавно да се изплакнат обилно с вода. При необходимост да се консултира със специалист
-В случай на поглъщане, не забавно да се консултира със специалист, като се покаже етикета
-Да не се вдишват изпаренията при отваряне на опаковката
-Да се избягва контакт с кожата. След манипулация с препарата, ръцете да се измиват старателно
-Да не се смесва с други химични препарати
-Да се съхранява на хладно и проветриво място, в добре затворена оригинална опаковка

 

Одобрен за употреба в Р.България от Министерство на здравеопазването със Санитарно разрешително Номер 0853 - 1 / 13.11.209 г.

 

Цена:

40,80 лв