Термометър плаващ

Измерването на температурата на водата е част от оптимизирането на използваните дезифектанти и важна част от контрола и сигурността на водата.

Цена с ДДС:

13,20 лв.